cz com

ZBOŽÍ V AKCI

cena 115,00 Kč
skladem
cena 160,00 Kč
skladem

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

cena 50,00 Kč
skladem
cena 75,00 Kč
skladem
cena 115,00 Kč
skladem

KONTAKTY

Kovovýroba Slavík s.r.o.
Záboří 103
Záboří 387 34
tel: +420 383 494 293
fax: +420 380 420 686
Mobil: +420 734 467 248

VŠE O NÁKUPU » Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

platné od 1.1.2014 dále jen  VOP“ pro prodej výrobků společnosti KOVOVÝROBA SLAVÍK s.r.o., 387 34 záboří 103,                 IČO 28128133, DIČ CZ28128133 dále jen „prodávající“

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto VOP upravují obchodní vztahy mezi prodávajícím a jeho zákazníky, dále jen „kupující“ a jsou nedílnou součástí každé uzavřené kupní smlouvy.  .
 2. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník jakož i předpisy souvisejícími

  II. Dodací podmínky

1.    Kupní smlouva vznikne dodáním zboží nebo písemným potvrzením objednávky prodávajícím.

2.   Dostupnost zboží bude vždy sdělena na základě objednávky nebo poptávky. Zboží na skladě je k dodání do 5 – 7      
pracovních dní po potvrzení objednávky Pokud není požadované zboží na skladě, je termín dodání  10 – 30 dní.

3.   Objednávku lze realizovat prostřednictvím  E-mailu :

a)     na internetového obchodu  : www.kovovyrobaslavik.com nebo

b)       firmy  :  firma@kovovyrobaslavik.com

6.    Zboží je možné dodat následujícím způsobem :

a)     osobně v provozovně prodávajícího po telefonické dohodě

b)     přepravní službou s dobírkou České pošty

c)     přepravní službou s dobírkou PPL

d)     dohodou dle podmínek INCOTERMS 2010

7.    Cena za dopravné se řídí příslušným aktuálním ceníkem dopravce v den potvrzení objednávky.

8.    Obaly, zejména palety, pokud není ujednáno odlišně, nejsou součástí ceny zboží. Prodávající má právo je účtovat.

 

III. Platební  podmínky

 1. Ceny zboží se řídí aktuálním prodejním ceníkem prodávajícího nebo na podkladě individuálně sjednaných podmínek
 2. Splatnost daňových dokladů je 14 dnů od převzetí zboží, pokud není smluvně ujednáno odlišně.
 3. Dodávky výrobků mimo území ČR do členských  zemí  EU jsou  účtovány v měně EUR kursem platným ke dni vystavení daňového dokladu. Bankovní poplatky za bezhotovostní převod jdou plně k tíži kupujícího
  III. Záruční podmínky, reklamace
 1. Záruční podmínky se řídí zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník.
 2. Kupující je povinen si dodané zboží při převzetí pohlédnout. Vady zboží zjistitelné při převzetí je kupující povinen ihned písemně reklamovat, nejpozději však do 3 dnů od převzetí.
 3. Pokud k vadě došlo v důsledku nevhodné manipulace, přepravy, skladování či nakládání ze strany kupujícího nebo třetí strany, má prodávající právo reklamaci zamítnout
 4. Pokud zboží bylo dodáno na náklady a riziko prodávajícího a během přepravy došlo k jeho poškození, je kupující povinen sepsat s dopravcem o této skutečnosti zápis s uvedením všech údajů potřebných pro likvidaci škodné události, případně pořídit fotodokumentaci a spolu s doklady zaslat prodávajícímu.
 5. Požadavek kupujícího na náhradu škody lze uplatnit jen do výše nepřesahující kupní cenu dodaného zboží.

V. Ostatní ujednání

 1. Pokud kupující dodané zboží nepřevezme z jakýchkoliv důvodů, má se za to, že kupující od kupní smlouvy odstupuje. V takovém případě má prodávající právo vyúčtovat kupujícímu vzniklou škodu a smluvní pokutu ve výši 400 CZK.
 2. Prodávající prohlašuje, že veškeré poskytnuté údaje jsou ošetřeny v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Tyto údaje jsou důvěrné a budou použity pouze k uskutečnění plnění kupní smlouvy

VI. Ochrana osobních údajů

 1. Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího. Více informací k takovému zpracování najdete na
  http://www.kovovyrobaslavik.com/kovovyroba/3-VSE-O-NAKUPU/7-Ochrana-osobnich-udaju

Za společnost KOVOVÝROBA SLAVÍK s.r.o. schválil Zbyněk Šmíd, jednatel společnosti